Porselen Lamina Vener

Porselen Lamina Vener

Porselen Lamina Vener

Halk arasında yaprak porselen (yaprak diş) diye bilinen lamina venerler, dişlerin ön yüzeyinden minimal aşındırma yapılarak, ince bir porselen tabakanın diş üzerine yapıştırılmasıyla elde edilir. Bu uygulama ile minimal diş doku kaybı oluşturulması ve porselen tabakanın ince olması nedeniyle oldukça estetik bir görünüm elde edilmesi, ekstra avantaj oluşturmaktadır.

Porselen lamina venerler;

  • Dişler arasındaki boşlukların kapatılmasında
  • Diş renklenmelerinde
  • Şekil ve konum bozukluğuna bağlı hafif düzeydeki çapraşıklıkların düzeltilmesinde
  • Estetiği bozulmuş, renklenmiş eski ön yüzey dolgularının yenilenmesi gereken durumlarda yapılabilir.